Frogner Skolekorps
Velkommen til Frogner skolekorps
 • Aktuelt    • Terminliste/spilletider    • Om korpset    • Instruktører    • Styre/komiteer    • Støtte korpset    • Loppemarked    • Linker    • Stoler og bord     • Gjestebok  

 

 

   Aktuelt
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 506 355

 

 


Det blir frivillighetssentral i Sørum
 

Etter en lang prosess er det nå klart at det blir etablert en frivillighetssentral i Sørum, hvor hensikten er å stimulere til mer frivillighet, mangfoldig frivillighet og ikke minst styrke den eksisterende frivilligheten.

Målsettingen med frivillighetssentralen vil være følgende:

1. Stimulere til mer aktivitet innenfor eksisterende lag og foreninger samt legge til rette for å etablere nye lag/foreninger

2. Yte assistanse, hjelp og støtte til personer i kommunen som har uttrykte behov/ønsker

3. Stimulere og rekruttere grupper og enkeltpersoner til frivillig innsats

Videre vil Frivillighetssentralen sørge for å etablere møteplasser for aktivitet og være brobygger og finne kompetanse mellom frivillige enkeltpersoner og frivillige organisasjoner. Frivillighetssentralen blir etablert som en frivillig organisasjon som skal eies av alle lag og foreninger som er registert i Sørum kommune. Enkeltpersoner vil også kunne bli medlemmer.

I 2010 ble det valgt et interimsstyre med 7 medlemmer, fire fra frivilligheten (fra Idrettsrådet, Kulturforum og Frivillighetstjenesten) samt tre politikere.

Det skal ansettes daglig leder i full stilling. Interimsstyret lyser ut stillingen med søknadsfrist 1. oktober.
Sørum kommune og Kulturdepartementet vil garantere for å finansiere lønn til daglig leder og drift av Frivillighetssentralen.

Du finner mer utfyllende informasjon om frivillighetssentralen i nedenstående dokumenter.

   


Read file
 Infobrev
Read file
 Vedtekter og styreinstruksUtskriftsvennlig versjon
 

 

 

Frogner skolekorps, PB 69, 2017 FROGNER, Org nr 979 165 803