Print this page
 

Frogner skolekorps
c

Frogner skolekorps er hjemmehørende på Frogner i Sørum kommune på Nedre Romerike. Korpset rekrutterer barn og ungdom i alderen 8-19 år fra både Frogner og Vesterskaun skolekretser. Vi har et kjempefint og utviklende musikalsk miljø i skolekorpset.

Frogner Skolekorps har som formål å fremme interesse for og utøvelse av musikk blant medlemmene, samt medvirke til utvikling av sunne interesser og godt vennskap.

Korpset er et brassband og pr 1. januar 2019 består korpset av:

11  aspiranter
12 rekrutter
23  i hovedkorpset