Print this page

Vi er takknemlig for din støtte
c
c
Korpset drive barne- og undomsarbeid i lokalmiljøet. For å få til dette er vi avhengige av midler til instrumenter, uniform, noen turer og lønn til instruktører.

Du kan støtte korpset på mange måter. Se punktene til venstre.