Frogner Skolekorps
Velkommen til Frogner skolekorps
 • Aktuelt    • Terminliste/spilletider    • Om korpset    • Instruktører    • Styre/komiteer    • Støtte korpset    • Loppemarked    • Linker    • Stoler og bord    

 

 

   Om korpset

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
 

 

 Frogner skolekorps

Frogner skolekorps er hjemmehørende på Frogner i Sørum kommune på Nedre Romerike. Korpset rekrutterer barn og ungdom i alderen 8-19 år fra både Frogner og Vesterskaun skolekretser. Vi har et kjempefint og utviklende musikalsk miljø i skolekorpset.

Frogner Skolekorps har som formål å fremme interesse for og utøvelse av musikk blant medlemmene, samt medvirke til utvikling av sunne interesser og godt vennskap.

Korpset er et brassband og pr 1. januar 2019 består korpset av:

11  aspiranter
12 rekrutter
23  i hovedkorpset
 
 

 

 

Frogner skolekorps, PB 69, 2017 FROGNER, Org nr 979 165 803