Frogner Skolekorps
Velkommen til Frogner skolekorps
 • Aktuelt    • Terminliste/spilletider    • Om korpset    • Instruktører    • Styre/komiteer    • Støtte korpset    • Loppemarked    • Linker    • Stoler og bord    

 

 

   Støtte korpset

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
 

 

 


Vi er takknemlig for din støtte

Korpset drive barne- og undomsarbeid i lokalmiljøet. For å få til dette er vi avhengige av midler til instrumenter, uniform, noen turer og lønn til instruktører.

Du kan støtte korpset på mange måter. Se punktene til venstre.
 

 

 

Frogner skolekorps, PB 69, 2017 FROGNER, Org nr 979 165 803