Frogner Skolekorps
Velkommen til Frogner skolekorps
 • Aktuelt    • Terminliste/spilletider    • Om korpset    • Instruktører    • Styre/komiteer    • Støtte korpset    • Loppemarked    • Linker    • Stoler og bord    

 

 

   Terminliste/spilletider
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
 

 

 


Spilletider

 

Aspiranter øver mandag kl 18.45- 19.45

Rekrutter øver mandag kl 17.45- 18.40

Hovedkorpset øver mandag kl 1800 - 19:30

Ungdomsgruppa øver mandag kl 19:30- 20:00

Vær klar til å begynne å spille til oppgitt tid.

   
 

 

 

Frogner skolekorps, PB 69, 2017 FROGNER, Org nr 979 165 803