Frogner Skolekorps
Velkommen til Frogner skolekorps
 • Aktuelt    • Terminliste/spilletider    • Om korpset    • Instruktører    • Styre/komiteer    • Støtte korpset    • Loppemarked    • Linker    • Stoler og bord    

 

 

   Støtte korpset
    - Lions Club Sørum Vest
    - Frogner sanitetsforening
    - Frogner pensjonistforening
    - Frogner velforening
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
 

 

 

 

Lions Club Sørum Vest
 
Klubbens virkeområde er Frogner med omegn i Sørum kommune, hvor de driver humanitært arbeid. "Det er Lions mål å hjelpe andre mennesker lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Hoveddelen av vårt engasjement skjer i nærmiljøet. Vi ønsker å vise omtanke for mennesker som har det vanskelig; syke, eldre og funksjonshemmede. Arbeid med de unge er et prioritert område og vi satser spesielt på holdningsskapende arbeid og aktiviteter."

Her er klubbens egne websider: Lions Club Sørum Vest

Frogner skolekorps takker for støtten vi har mottatt!

 

 

Frogner skolekorps, PB 69, 2017 FROGNER, Org nr 979 165 803