Frogner Skolekorps
Velkommen til Frogner skolekorps
 • Aktuelt    • Terminliste/spilletider    • Om korpset    • Instruktører    • Styre/komiteer    • Støtte korpset    • Loppemarked    • Linker    • Stoler og bord    

 

 

   Om korpset
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
 

 

 


Frogner skolekorps fond
 
 
 
 
 

Fondet er etablert med bakgrunn i at korpset i 2010 og 2011 har fått flere båregaver. Årsmøtet for 2011 og styret var derfor av den oppfatning at det ville være en fin måte å benytte gavene, av denne type, til videre opplæring eller kjøp av instrument.

Fondsmidlene vil bli plassert på egen konto. Ved oppstart er fondet på ca. kr. 50.000,-.


Formål med fondet er:

Bistå medlemmene i korpset økonomisk (tilskudd) i sammenheng med kurs/seminar (musikk eller instruksjon) eller ved kjøp av instrument.


Medlemmer i korpset kan søke tilskudd til:

Kurs/seminar (musikk eller instruksjon).
Det kan søkes om tilskudd.
Det stilles krav til medlemskap i hovedkorpset.


Kjøp av instrument.
Det kan søkes om tilskudd for inntil kr. 5.000,-.
Det stilles krav om 3 års medlemskap i korpset for å kunne oppnå tilskuddet.
Tilskuddet kan maks utgjøre 50 % av kjøpesum. Kvittering må forevises i forbindelse med utbetaling.
Det vil bli opprettet en avtale mellom medlem og Frogner skolekorps. Her skal det fremgå at det er en forutsetning om bindingstid på 2 år. Dersom medlemmet ønsker å slutte i korpset før denne bindingstiden er utløpt må medlemmet tilbakebetale andelen av tilskuddet tilsvarende resttiden av bindingstiden.
Medlemmer som har mindre enn 2 år igjen av resttid i korpset (på grunn av alder) kan søke tilskudd. De vil kunne oppnå andel tilsvarende resttiden i korpset og vil få bindingstid tilsvarende resttiden.


Søknad om tilskudd fremlegges skriftlig. Minst en av foreldrene må underskrive sammen med medlemmet. (gjelder alle medlemmer under 18 år).

Avtalen som lages i forbindelse med kjøp av instrument skal underskrives av medlemmet og minst en av foreldrene. (gjelder alle medlemmer under 18 år).

Styret i korpset behandler søknader og foretar vedtak.

   
 

 

 

Frogner skolekorps, PB 69, 2017 FROGNER, Org nr 979 165 803